เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา

นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการที่โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  ทั้งนี้  มีโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงและโรงเรียนในสังกัด สพม.10 ให้ความสนใจนำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ

Advertisements

ประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นายธีระพันธ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นำเสนอเพื่อ รับการประเมินห้องเรียนพิเศษ จากคณะกรรมการ สพฐ. และ สพม.10  โดยมีนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในการประเมิน

พิธีประกาศเจตนารมย์เอาชนะยาเสพติด

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมย์รวมพลังเอาชนะยาเสพติด ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  มีนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เข้า ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน

สพม.10 ร่วมงานคนเพ็ชรรักษ์ช้าง

ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมงานคนเพ็ชรรักข้าง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานกองทุนคนเพ็ชร รักษ์ช้าง เพื่อเป็นการจัดหาเงินกองทุนในการดูแลอนุรักษ์ช้างที่จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก